Zastrta površina u prebirnoj šumi / Stjepan Frančišković