Varijabilnosti apsolutnih brojeva stabala i kružnih ploha u prebirnom uzgoju / Stjepan Frančišković