Uzgoj biljaka pinja (Pinaus pinea) prikraćivanjem korjenčića : [prethodni izvještaj] / Dušan Jedlowski