Markova spilja na otoku Hvaru III. : iskapanje godine 1960. / Grga Novak