Prethistorijska glinena plastika u Jugoslaviji : plastične vaze III dio / Josip Korošec