Život i rad akademika Vladimira Bayera / Davor Krapac, Vladimir Ljubanović