Posjedovna struktura Varaždinske županije u svjetlu popisa gospodarstava iz 1895. godine / Milivoj Ređep, Miroslav Žugaj