Mitološke i astronomsko-astrološke teme na Kneževom dvoru u Dubrovniku / Ivo Babić