Kabina privrednog vozila kao incidentan činitelj sigurnosti prometa / I. Jakovljević