Širina kolnika kao element sigurnosti u cestovnom prometu na izvangradskim cestama / A. Danek