Elementi oblikovanja odsječka preplitanja kao činitelj sigurnosti prometa / R. Jeličić