Ugrožavanje javnoga cestovnog prometa uslijed omamljenosti na području Dalmacije / G. Tomašević, A. Kurtović