Prijedlog tehničkog rješenja priključka poljoprivredne ceste na javnu cestu s aspekta veće sigurnosti prometa / V. Kapor