Železnički elektronski signalno-sigurnosni sistemi / Z. Ž. Avramović, D. N. Lutovac