Željezničke veze Hrvatske i Bosne i Hercegovine sa srednjom Evropom i identificiranje pravaca zajedničkog razvoja / A. Behmen, M. Đuričić