I. gudački kvartet / Ivo Maček ; [notograf Hajrudin Osmanagić]
I. gudački kvartet / Ivo Maček ; [notograf Hajrudin Osmanagić]