Trinaesta ura : dva soneta Antuna Gustava Matoša za tri zbora i orkestar : faksimilna partitura = The Thirteenth Hour : two sonnets by Antun Gustav Matoš for three choirs and orchestra : fascimile score / Ruben Radica
Trinaesta ura : dva soneta Antuna Gustava Matoša za tri zbora i orkestar : faksimilna partitura = The Thirteenth Hour : two sonnets by Antun Gustav Matoš for three choirs and orchestra : fascimile score / Ruben Radica