Novak Simić : 1906-1981 / uredio Rafo Bogišić
Novak Simić : 1906-1981 / uredio Rafo Bogišić