Župe Konjevrate i Mirlović Zagora od 1950-ih do Domovinskog rata 1990./91. / Ante Gulin