Promjene u kristalnoj strukturi metamiktnih minerala: od amorfizacije do rekristalizacije / Vladimir Bermanec, Andrea Čobić, Nenad Tomašić