Novi minerali opisani na Mineraloško-petrografskom zavodu Geološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu / Vladimir Bermanec, Nenad Tomašić, Vladimir Zebec, Darko Tibljaš