Strukturna istraživanja dopiranih nanomaterijala pomoću metoda usklađivanja difrakcijskih slika praha i nove metode difrakcijske kvantitativne analize / Biserka Gržeta, Emilija Tkalčec, Jasminka Popović, Martina Vrankić