Rasvjetljavanje strukture i svojstava nanokristalnih hibridnih materijala vanadija s aromatskim monokarboksilnim kiselinama / Igor Djerdj, Jasminka Popović