Normizacija osobnih imena u knjižničarstvu i leksikografiji : zbornik radova znanstvenog skupa, Zagreb, 15. i 16. svibnja 1996. / [urednica Dorica Blažević]
Normizacija osobnih imena u knjižničarstvu i leksikografiji : zbornik radova znanstvenog skupa, Zagreb, 15. i 16. svibnja 1996. / [urednica Dorica Blažević]