Osamdeseta godišnjica života slikara Omera Mujadžića (1903-1983) / Ivan Šimat Banov