Slavko Stolnik milicionar slikar / Krsto Hegedušić