Predgovor katalogu Murtićeve izložbe u Bruxellesu : Dokumentacija o izložbama naših umjetnika u inostranstvu