Samostalna izložba Vilima Svečnjaka u Milanu : Dokumentacija o izložbama naših umjetnika u inostranstvu / J. D.