Bruno Mascarelli - Izložbe u Bresci i Milanu : Dokumentacija o izložbama naših umjetnika u inostranstvu