Govor akad. Cvite Fiskovića prigodom otvorenja retrospektivne izložbe Lj. Babića / Cvito Fisković