Sjećanja : govor održan na beogradskom Radiju prigodom retrospektivne izložbe Lj. Babića) / Lj. B.