Dvije slike emilijanskog baroka u Splitu / Kruno Prijatelj