Crivelli i njegov krug : izložba u Veneciji 1961. u Duždevoj palači / Ljerka Gašparović