Novi votivni reljef Silvana i Dijane iz Glamoča / Ivo Bojanovski