Akademik Teodor Wikerhauser : znanstvenik međunarodnog ugleda / Josip Madić