Pallucchinijeva sinteza slikarstva venecijanskog Seicenta / Kruno Prijatelj