Skica za spomenik Simonu Bolivaru : prilog monografiji Ivana Meštrovića / Vesna Barbić