Uz osamdesetu godišnjicu rođenja slikara Kamila Tompe (1903-1983) / Ivan Šimat Banov