Br. 1(55 i 56) (1984-85) / odgovorni urednik Edo Kovačević
Br. 1(55 i 56) (1984-85) / odgovorni urednik Edo Kovačević