Pittonijeva pala u župnoj crkvi u Visu / Kruno Prijatelj