Zvuk i ritam zavičajne riječi kao izvor i razlog dijalektalne poezije Ivana Gorana Kovačića / Stjepko Težak