God. 19(1980), knj. 39, br. 6 / glavni i odgovorni urednik Marijan Matković