Imena autora kojima su se djela prikazivala od 1. listopada 1870. do 31. srpnja 1937. (priredili Slavko Batušić i Branko Hećimović) / N. Faller