Rezultati ooloških istraživanja liski (Fulcia atra, L. 1758) na ribnjačarstvu "Končanica" / Antun Delić