Nalazi prstenovanih ptica u 1990. godini / Dragan Radović