Ornitološka zbirka Prirodoslovnog muzeja u Splitu / Guido Piasevoli, Armin Pallaoro