Odgovornost luke nautičkog turizma iz ugovora o vezu i osiguranje / Adriana Vincenca Padovan