Oblik ugovora o podzakupu broda i pisana suglasnost zakupodavatelja za davanje broda u podzakup (Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, presuda broj: Pž-2410/06 od 18. 2. 2009.) : [prikaz] / Vesna Skorupan Wolff