Ugovor spašavatelja i treće osobe sklopljen u svrhu pružanja usluge spašavanja, i pitanje prisile (Visoki sud Novog Zelanda, Pomorski odjel, Wellington, predmet: "Rena", CIV-2012-485-452 [2013] NZHC 2584, 20. 12. 2013.) : [prikaz] / Mišo Mudrić