Marija Pospišil-Miler, Novi sustav odgovornosti za smrt i tjelesne ozljede putnika u pomorskom prijevozu, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2014. : [prikaz] / Božena Bulum